Leadership Assessment bij Amrop

De wereld van het leadership assessment kan gefragmenteerd en verwarrend zijn. Om een doordachte en strategisch Talent strategie te ontwikkelen dient de organisatie vanuit de context naar verschillende intelligente bronnen te kijken. Daaruit kan een visie en kennis worden ontwikkelt ter ondersteuning van belangrijke leiderschap beslissingen zoals die bij opvolgingsvraagstukken, inrichten van top talent pools en bij fusie en overnames.

Amrop definieert leaderschip assessments als een gestructureerde, uitgebreide en objectieve evaluatie van de huidige competenties en toekomstig potentieel van leiders. Dit wordt gebaseerd op een reeks van specifieke criteria – functie, rol of managementniveau – op basis van professionele en documenteerbare observaties en metingen.

Belangrijke vragen zijn:

 • Hoe kan er consensus worden bereikt tussen stakeholders die komen uit verschillende landen, regio's, culturen en afdelingen?
 • Hoe kan leaderschip assessment geïntegreerd worden met de talent management strategie en implementatie?
 • Wat Is beter, samenwerken met specialisten of generalisten? Welke tools dienen er te worden ingezet?
 • Hoe kan de analyse en data worden omgezet in “business insights”?

Toepassingen zijn:

 • Bij de beoordeling van externe kandidaten tijdens het executive search proces
 • Bij de beoordeling van interne kandidaten voor senior management posities
 • Bij de beoordeling van senior managers en/of hun managementteam(s)
 • Teamontwikkeling en opvolgingsvraagstukken (“succession planning”)

Geconsolideerde intelligentie

Amrop werkt als “Trusted Advisors” voor snel groeiende ondernemingen over de hele wereld. Wij combineren maatoplossingen met precisie en vertrouwen op een reeks van bewezen en beproefde assessmentmethodes en tools. Wij adviseren en zijn niet dominant. Wij brengen de geconsolideerde intelligentie naar organisaties om te helpen en beslissingen te nemen voor een geschikte langer termijn match.

Uw business: We onderzoeken en verbinden uw belangrijkste contextuele dimensies van uw strategie en cultuur naar de behoeften van uw kandidaten, zowel intern als extern.

Uw talentstrategie: Onze leaderschip sassessments zijn geïntegreerd in uw eigen talent management strategie: rekrutering en werving van talent, teamontwikkeling en strategische opvolgingsplanning.

Uw talent erfgoed: Amrop volgt, past aan en anticipeert op uw veranderende behoeften op het gebied van leaderschip assessments.

Uw internationale groei en globalisering: Wij hebben kantoren in meer dan 50 landen en kennen uw lokale complexiteiten waar we direct op kunnen inspelen. Wij maken verbinding over landsgrenzen en proberen daarmee gemeenschappelijke doelstellingen te formuleren.

Tools en methodes: We hebben een solide portfolio opgebouwd en we zetten de juiste tools en methodes in die het best aansluiten bij uw behoeften.

Inzicht: Amrop brengt de meetgegevens samen met de interviews. Wij werken in paren, en kunnen daardoor scherp analyseren, aannames en vooroordelen verwerpen of beter uitdagen.

Kandidaten en werkgevers: Als belangrijke link tussen u en uw kandidaten (intern of extern) zorgen wij dat de belangen en de vertrouwelijkheid van alle stakeholders goed wordt gemanaged en bewaakt.

Normen en waarden: Amrop werkt en gedraagt zich naar strikte ethische werkwijze. We weten wanneer we 'nee' dienen te zeggen.

Kwaliteit voorop

 1. Vooranalyse: Bepalen en identificeren van strategische uitdagingen en daarvoor benodigde competenties. Bestuderen van de organisatie en haar cultuur. Overeenstemming over te volgen proces.
 2. Assessment: (Aanbevolen) Twee diepgaande interviews (zakelijk en persoonlijk/sociaal).Analyse van het cv, persoonlijkheidstest, strategische oefening, redeneringstest en simulatie. Cross over beoordeling of 3600 oefening. Evaluatie van individuele motivatie.
 3. Rapportage en feedback: Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van sterke punten, zwakke punten en ontwikkelmogelijkheden. Zelfevaluatie. Adviestraject voor succes in functie. Terugkoppeling (feedback) naar deelnemer en klant.
 4. Uitgebreide debriefing: Conclusies en aanbevelingen: over individuele leiders, het managementteam en de organisatie.
 5. Opvolging en kennisoverdracht: Proces evaluatie (HR). Opvolging naar klant en elke manager.

Een portfolio van beproefde en bewezen instrumenten

Op basis van meer dan 7.000 assessments heeft Amrop inzicht opgebouwd in verschillende assessmenttools en een robuust portfolio opgesteld. Deze tools zijn niet het eigendom van Amrop en kunnen objectief ingezet worden adviezen op ieder project. Ze zijn afgestemd op zowel de aard, de maturiteit en doelstelling van de vraag bij de klant. De beste tools die bij de klant passen en/of al gebruikt worden.

Onze controle vragen

 • Zijn de metingen, procedures en scores objectief en gestandaardiseerd?
 • Zijn de behoeftes gebaseerd op een representatieve controlegroep?
 • Bevat de handleiding wetenschappelijke gegevens over kwaliteit en doelstellingen?
 • Levert een persoonlijkheidstest een statistisch vergelijkbaar profiel op als de test onder dezelfde omstandigheden opnieuw wordt uitgevoerd?
 • Meet de test wat hij moet meten?
 • Worden ethische kwesties gerespecteerd, bijvoorbeeld vertrouwelijkheid?

Kwaliteitsborging en ethische verantwoordelijkheid

Alle assessments van Amrop voldoen aan de volgende verplichtingen:

 • Aan wettelijke en expliciete juridische en ethische richtlijnen en recht.
 • Alle competenties moeten meetbaar zijn en gekoppeld worden aan de organisatiestrategie, waarbij gekeken wordt naar twee leiderschapsdimensies. Zakelijk en persoonlijk/sociaal.
 • Minimaal één persoonlijk, gestructureerd en gestandaardiseerd interview per deelnemer.
 • Mondelinge en schriftelijke debriefing voor klant en kandidaat.
 • Assessoren in de zakelijke dimensie: een ervaren executive search-adviseur met aantoonbaar bedrijfsinzicht.
 • Assessoren in de persoonlijke/sociale dimensie: een bewezen staat van dienst op het gebied van bedrijfspsychologie of hieraan verwante vakgebieden.

Als lid van de AESC houdt Amrop zich aan een strenge ethische code. Dit blijkt met name uit onze leiderschapsassessments. En we gaan verder. Onze duurzame Trusted Advisor-relatie met kandidaten en klanten is uw garantie. Wij houden ons aan het volgende:

 • diskwalificeren: externe kandidaten die wij voordragen in het voordeel van meer geschikte interne kandidaten.
 • wijzen assessments af: als er twijfels zijn over de motivatie of bij een gebrek aan transparantie.
 • wijzen tools af: als de validiteit onvoldoende bewezen is.
 • respecteren: individuen in alle omstandigheden – inclusief de sollicitatieprocedure.
 • houden rekening met: individuele intrinsieke en extrinsieke motivatiefactoren.
 • houden geen rekening met: invloeden die de objectiviteit van de respondent kunnen compromitteren.

Klik hier om kennis te maken met de internationale leiders van het Leadership Assessment Global Core Team.

Goedendag.... Welkom bij Amrop!
Wilt u weten hoe wij bij uw search de juiste kandidaat vinden? Wij praten u graag vrijblijvend bij over onze aanpak.
Bel mij terug