Executive search

Met onze context gedreven aanpak van executive search helpen we onze cliënten om hun 'Leaders For What's Next' te vinden – toptalent dat in staat is om te werken in markten over de hele wereld.

Amrop researchers en consultants beoordelen de beschikbaarheid van executive talent in de markt, gebruiken vergelijkende benchmarks en vinden kandidaten die niet alleen beschikken over de benodigde ervaring en expertise, maar ook passen binnen de specifieke cultuur van de organisatie. Iedere search-opdracht wordt begeleid door een senior Amrop partner.

Om de effectiviteit van internationale search-opdrachten te waarborgen, maakt Amrop gebruik van haar internationale netwerk. Veelal bestaat het projectteam uit consultants uit de landen waar de search wordt uitgevoerd; consultants die begrijpen in welke lokale en internationale context de search plaatsvindt. Er wordt ook gebruikgemaakt van consultants met bepaalde, sectorspecifieke kennis. Opdrachten in meerdere landen worden gecoördineerd door een lead consultant die optreedt als aanspreekpunt voor de cliënt.

Het context gedreven proces omvat:

1. Voorbereiding en Planning

Inzicht in de Context

We overleggen uitvoerig met onze cliënten om inzicht te krijgen in de organisatie, de doelstellingen, cultuur en de specifieke eisen van de betreffende functie. Ook wordt gekeken naar wat de functie zo aantrekkelijk maakt.

Briefing van de Context

De doelstellingen van de opdracht worden vastgesteld en er wordt een profiel opgesteld van de ideale kandidaat. Tegelijkertijd stelt Amrop communicatiematerialen op om potentiële kandidaten te informeren over de functie en de organisatie.

Contextuele intelligentie

De researchers van Amrop in lokale markten over de hele wereld voeren achtergrondanalyses uit ter ondersteuning van onze searches. Door gebruik te maken van de netwerkstructuur van Amrop kunnen ze snel aanvullende inzichten en perspectieven verkrijgen in veranderlijke markten en de wisselende wensen en behoeften van kandidaten.

Search-strategie

In overleg met de cliënt wordt er een specifiek kader opgesteld voor de search-opdracht, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van de contextuele ervaring en creativiteit van de consultant. Dit is een belangrijke stap omdat hiermee de richting van de search wordt bepaald.

2. Procesmanagement

Eerste contact

Potentiële kandidaten worden zorgvuldig gescreend, hun kwalificaties worden onderzocht, hun prestaties uit het verleden worden geverifieerd en hun persoonlijkheid wordt beoordeeld, eventueel aangevuld met een analyse van hun sterke en zwakke punten.

Gedurende het volledige traject wordt de cliënt op de hoogte gehouden van de voortgang en bevindingen. Er wordt een zgn. ‘longlist’ opgesteld met korte profielen van de kandidaten en er wordt een advies gegeven over welke kandidaten het best aansluiten bij de specificaties. Naast uitgebreide rapporten van de kandidaten wordt de cliënt ook voortdurend geïnformeerd over de reacties vanuit de markt.

Kandidaat interviews

Kandidaten die voldoen aan de contextbriefing worden voorgedragen middels een schriftelijke rapportage. Na iedere sessie wordt er feedback verzameld van alle partijen en wordt de interesse aan beide kanten zorgvuldig gecontroleerd.

3. Afronding

Onderhandelingen

Zowel onze cliënten als de kandidaten kunnen gebruik maken van onze uitgebreide kennis van marktconforme beloningen en overige arbeidsvoorwaarden om een eerlijk en concurrerend pakket te bespreken en samen te stellen.

Referenties

Er worden uitgebreide en formele referentiecontroles uitgevoerd om de carrièreprestaties van de kandidaat te bevestigen.

Begeleiding

Nadat een geschikte kandidaat is aangesteld en deze is begonnen met zijn functie, onderhoudt Amrop een doorlopende dialoog met de kandidaat en de cliënt om te zorgen voor een soepele integratie in de organisatie en, tegelijkertijd, om te waarborgen dat de prestatiedoelstellingen gerealiseerd worden. Voorafgaand kan Amrop de aanstelling van de kandidaat ook communiceren naar de pers of binnen de organisatie, indien daar behoefte aan is.

Goedendag.... Welkom bij Amrop!
Wilt u weten hoe wij bij uw search de juiste kandidaat vinden? Wij praten u graag vrijblijvend bij over onze aanpak.
Bel mij terug