Bestuur in de praktijk

Het bestuur is het strategisch middelpunt van iedere organisatie en heeft als belangrijkste taak om de vitaliteit van hun bedrijf op de lange termijn te waarborgen. En om dit te realiseren, moet het bestuur zelf ook fit en vitaal zijn. Tegenwoordig zijn directiebesturen gedwongen om strategische en operationele marathons te lopen, waarbij ze steeds meer in de aandacht staan en te maken krijgen met aandeelhouders en andere stakeholders die steeds beter geïnformeerd, steeds veeleisender en steeds mondiger zijn.

Een goed functionerend bestuur moeten vaak een stapje extra zetten. Ze zijn representatief en divers; niet alleen voor wat betreft de demografische statistieken, maar ook waarvoor ze staan: een diversiteit aan perspectieven en invalshoeken.

Hun onafhankelijke bestuurders zijn zo geïntegreerd dat ze geen statutaire vereiste meer zijn, maar voornamelijk uitblinken door het advies dat ze geven. Ze zijn niet alleen vandaag in topvorm, maar ze hebben alle vertrouwen in hun toekomstige opvolgers. Hun nominatiecommissies hebben hun horizon verbreed: van het handhaven van een 'inner circle' met bekende kandidaten uit hun naaste omgeving tot het optreden als experts en tussenpersonen op het gebied van 'menselijk kapitaal'. Daarnaast volgen ze de nieuwste technologieën en innovaties op de voet.

Toch ziet de werkelijkheid voor veel besturen er heel anders uit.

Naarmate organisaties zich steeds meer instellen op groei en globalisatie krijgen ze vaak voor het eerst te maken met serieuze governance-kwesties. Hun taak wordt nog verder bemoeilijkt door veranderingen op het gebied van regelgeving die per geografische locatie, rechtsvorm, beursnotering en, in sommige landen, sector kunnen verschillen – zowel qua tempo als qua inhoud. Weer andere dilemma's ontstaan als het eigendom van een bedrijf overgaat van een familie of de oprichters naar externe professionals, of als er structurele spanningen bestaan tussen centralisatie en decentralisatie.

Ondanks alle verschillen ontwikkelt de wereldwijde governance-wetgeving zich steeds meer richting nieuwe en betere normen, aangezien nationale regelgevinginstanties naar het wereldwijde geheel kijken – om van te leren, maar ook wat betreft synchroniciteit.

Om deze redenen zijn de veranderkansen voor besturen nu groter dan ooit. En dat is zeker het geval als ze vertrouwen op degelijk, externe advies.

Onze expertise

Amrop ontwerpt en implementeert diverse, toekomstgerichte en coöperatieve bestuursorganen. Wij treden op als Trusted Advisor voor de raden van bestuur, raden van commissarissen en adviesraden van diverse en dynamische organisaties over de hele wereld.

De Global Board Practice van Amrop is gebaseerd op drie elementen die onderling met elkaar in verband staan:

 1. Benoemingen (voorzitters, onafhankelijke bestuurders, adviesraden, commissies)
 2. Bestuursevaluaties
 3. Advies over de effectiviteit van het bestuur

Onze werkwijze

 • legt lacunes bloot in de vaardigheden, ervaring en de demografische en cognitieve diversiteit van het huidige bestuur
 • stelt vast wat de kwaliteiten van het management zijn waarop verder gebouwd kan worden
 • onderzoekt de vereisten voor nieuwe demografische profielen en gespecialiseerde en technische vaardigheden
 • integreert veranderende governance-vereisten en organisatiestrategieën
 • identificeert, beoordeelt en presenteert Leiders voor de Toekomst – bestuursleden die om kunnen gaan met voortdurend veranderende strategische en operationele omstandigheden in een internationale context. Belangrijkste vragen: (met name bij het zoeken naar onafhankelijke bestuurders worden deze vaak als bijkomstigheid gezien):
 • kan hij/zij anticiperen op de schaal en complexiteit van de strategische en operationele risico's?
 • kan hij/zij optreden als een gerespecteerde katalysator en een frisse, maar relevante bijdrage leveren aan bestuursvergaderingen?
 • kan hij/zij tradities, vaste denkpatronen of vooroordelen op een constructieve manier uitdagen?
 • kan hij/zij het ontwerp en de implementatie van de inwerkperiode sturen?

Amrop helpt bedrijven die een snelle groei en globalisering doormaken ervoor te zorgen dat de samenstelling van hun bestuur representatief, maar tegelijkertijd zo slank en efficiënt mogelijk is. Dat het niet alleen verantwoordelijk is voor de huidige governance-kaders, maar ook kijkt naar internationale trends op dit gebied.

Naast het optimaliseren van bestaande bestuursorganen helpt Amrop start-uporganisaties bij het benoemen van een bestuur dat aansluit bij hun kernactiviteiten en bedrijfsdoelstellingen en zich tegelijkertijd houdt aan de geldende governance-normen.

De Amrop Global Board Practice

De Amrop Global Board Practice bestaat uit leden van onze raad van bestuur en managing partners. De Global Board Practice is opgericht om de trends, innovaties en toonaangevende inzichten en ideeën binnen onze 57 operationele markten te delen, samen te voegen en te kopiëren. Daarnaast fungeert hij als centre of excellence voor onze kantoren – en dus ook onze klanten.

Goedendag.... Welkom bij Amrop!
Wilt u weten hoe wij bij uw search de juiste kandidaat vinden? Wij praten u graag vrijblijvend bij over onze aanpak.
Bel mij terug