Bestuursevaluatie:Een handleiding voor aandeelhouders

Raden van commissarissen en raden van bestuur dienen de belangen van hun aandeelhouders te behartigen. Dat is natuurlijk niet het enige verantwoordelijkheid, maar ze dienen dit wel te doen met het oog op de toekomst. Hoe kunnen de aandeelhouders van een organisatie hun hoogste vertegenwoordigers en hun prestaties evalueren? Op basis van welke criteria moeten besturen beoordeeld worden of zichzelf beoordelen?