News

Up-to-date posts detailing our current happenings
06.02.17

Artikel over Leiderschap op het snijvlak van de publieke- en private markt

Amrop Partner Bob de Groot sprak voor Management Scope met Bruno Bruins (Voorzitter Raad van Bestuur UWV), Paul de Krom (Voorzitter Raad van bestuur TNO) en Alexandra van Huffelen (Algemeen Directeur GVB Amsterdam). Onderwerp was ‘Leiderschap op het snijvlak van de publieke- en private markt’.  

Dit artikel is januari 2017 gepubliceerd in Management Scope onder de kop ‘De maatschappij, dat zijn zij’ www.managementscope.nl

Amrop Global News